sociaal wijkteam

wijkteam Slachthuisbuurt/Amsterdamsebuurt/van Zeggelenplein

wijkteam-00st1@haarlem.nl

023 5430993

 

wijkteam Parkwijk/Zuiderpolder

wijkteam-oost2@haarlem.nl

023 5430994

 

Contact